Y rysáit ar gyfer carthion caws coch mewn padell ffrio yw'r 9 syniad gorau ar gyfer gwneud pryd blasus ar gyfer brecwast

Mae'r rysáit ar gyfer caws bwthyn caws caws yn y padell ffrio yn helpu'r gwragedd tŷ os oes angen bwydo'r teulu yn gyflym ac yn flasus gyda bwyd defnyddiol, blasus ac nid treulio llawer o amser ar y broses gyfan. Mae'r dysgl yn berffaith yn ategu cwpan o de yn brecwast, gall dyfrio cacennau coch blasus fod yn unrhyw frig - hufen sur, llaeth cywasgedig neu syrup.

Sut i wneud cacennau caws o gaws bwthyn mewn padell ffrio?

Paratowch cacennau caws caws mewn padell ffrio yn syml iawn, os ydych yn dilyn yr argymhellion sylfaenol. Gallwch hefyd ddefnyddio caws bwthyn gyda bywyd silff sydd wedi dod i ben, am flas olaf y bwyd na fydd hyn yn effeithio.

 1. Mae cyrdiau godidog mewn padell ffrio yn cael eu cael heb ychwanegu pob math o bowdr pobi.
 2. Er mwyn i'r syrniki ddod allan yn berffaith, dylai'r toes fod yn drwchus, fel y gall peli gael ei ryddhau'n hawdd.
 3. I gael crwst mwy anhygoel a chryslyd, gallwch chi bario'r cynhyrchion mewn mango neu gymysgedd o rawnfwydydd gyda blawd.
 4. Mae cacennau caws o gaws bwthyn mewn padell ffrio yn cael eu paratoi o gynnyrch llaeth sur gyda chynnwys braster lleiaf.

Rysáit ar gyfer carthion caws curd yn rheolaidd mewn padell ffrio

Mae'r cyrdiau symlaf mewn padell ffrio yn cael eu paratoi mewn dau gyfrif. Gan ddefnyddio'r rysáit isod, heb newid y gyfran, byddwch bob amser yn cael y syrniki perffaith, yn sicr ni fyddant yn lledaenu mewn sosban ac yn troi'n lush a meddal. Mae oddeutu hanner cilogram o fras cyrd yn dod allan tua 8-10 o sgoniau dw r rhyfedd a dw r iawn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch yr holl gynhwysion mewn màs homogenaidd, trwchus.
 2. Rhoi peli allan o'r toes, padell mewn blawd a gwasgu ychydig.
 3. Frychwch ar ychydig bach o fenyn nes yr euraid aur.

Cacen caws gyda manga - rysáit clasurol mewn padell ffrio

Mae dwmplenni caws gyda manga mewn padell ffrio yn fwy tendr a meddal. Mae cyfrannau'r cynhwysion yn parhau, fel yn y fersiwn clasurol, ond yn yr achos hwn, dylai'r toes sefyll am 20 munud, fel bod gan y manke amser i chwyddo. Er mwyn gwneud y crwst yn dod allan peli caws bwthyn mwy anhygoel a chryslyd, mewn cymysgedd o rawnfwydydd a blawd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch gaws bwthyn, mango, wy, siwgr a vanilla. Gadewch y toes am 30 munud nes bod y grawnfwyd yn chwyddo ychydig.
 2. Ffurfiwch y peli, y padell mewn cymysgedd o manga a blawd, gwasgu ychydig.
 3. Ffrio mewn olew ar y ddwy ochr.

Cacennau caws gyda rhesins mewn padell ffrio

Bydd y rysáit o gacennau caws o gaws bwthyn gyda rhesins mewn padell ffrio yn apelio at bob dant melys. O gofio bod ffrwythau sych yn ychwanegu melysrwydd i gynhyrchion, dylid lleihau hanner y siwgr erbyn hanner. Mae caws bwthyn yn defnyddio sgim ac yn sychu ymhellach trwy gylif, i gael cysondeb llyfn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rheddaenu am 5 munud. Draeniwch y dŵr.
 2. Cymysgwch gaws bwthyn, blawd, wy, siwgr a rhesins.
 3. Ffurfiwch y peli, zapaniruyte mewn blawd, fflatiwch ychydig.
 4. Bydd paratoi teisennau caws o gaws bwthyn mewn padell ffrio yn parhau nes bod yr ochrau'n cael eu ffrio tan euraid.

Cacennau caws heb fenyn mewn padell ffrio

Bydd y rysáit ar gyfer cyrdiau caws coch, wedi'u ffrio mewn padell ffrio heb ychwanegu olew llysiau, yn apelio at ddeiliaid diet iach. Yn yr achos hwn, mae angen i chi ddefnyddio offer coginio Teflon, ac yn ychwanegol at leihau cynnwys calorig y pryd, bydd yn helpu i gymryd blawd gwenith gyda grawn ceirch neu grawn cyflawn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Puntiwch y caws bwthyn gydag wy, ychwanegu stevia a vanilla.
 2. Rhowch y blawd, penglinio toes trwchus.
 3. Ffurfiwch y peli, gwasgu a phwyso ychydig yn y blawd ceirch.
 4. Croeswch y cacennau coch mewn padell ffrio sych tan yr ochrau aur.

Cacennau caws heb flawd a manga mewn padell ffrio

Mae'r rysáit ar gyfer cacennau caws o gaws bwthyn mewn padell ffrio heb ychwanegu blawd neu manga yn well i ychwanegu at gaws meddal, mae'r Adyghe yn ddelfrydol. Peidiwch ag aros am ganlyniad godidog, ond bydd blasu'r cynhyrchion hyn yn dod yn ddiddorol iawn. Os bydd y cyfansoddiad yn disodli siwgr gyda melysydd arall, bydd dirgelwch carbohydrad isel ardderchog, a fydd yn gwerthfawrogi holl gydlynwyr diet iach.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae caws yn cymysgu, cymysgwch â'r caws bwthyn.
 2. Stuffiwch yr wy, ychwanegu y fanila a stevia.
 3. Ffurfiwch gacennau bach a ffrwythau blasus ffres mewn padell ffrio gyda ychydig o olew.

Cacennau caws mewn padell ffrio

Nid yw'r rysáit ar gyfer cacen caws coch mewn gril yn wahanol iawn i'r un clasurol. O ganlyniad, bydd triniaeth hyfryd iawn yn dod allan gyda chriben gwrthrychaidd. Bydd amrywiaeth fach o'r dysgl yn helpu ychwanegu rhywfaint o stwffio, er enghraifft darn o siocled llaeth y tu mewn i'r cwch. Maent yn gwasanaethu bwyd traddodiadol gyda phwysau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch gaws bwthyn gydag wy, siwgr, vanilla a blawd.
 2. Torri'r siocled i mewn i sgwariau.
 3. O'r prawf, ffurfiwch gacennau, rhowch darn o siocled yn y ganolfan, selio'r gwaith.
 4. Strain mewn blawd, gwasgu ychydig.
 5. Ffrwythau'r cacennau caws mewn gril, a'i oleuo gydag ychydig o olew.

Gwibrau caws gyda banana mewn padell ffrio

Os byddwch chi'n penderfynu gwneud cacennau caws gyda bananas mewn padell ffrio, ni ellir defnyddio wyau yn y rysáit hwn. O gofio bod y bananas eu hunain yn melys iawn, gall hanner y siwgr hefyd gael ei leihau gan hanner. Gallwch chi wasanaethu gydag unrhyw brig, ond y gorau gyda'r cynhyrchion blasus hyn yw cyfuniad o surop neu pasta siocled, fel nutella.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torri banana i giwbiau bach, cymysgu â chaws bwthyn a siwgr.
 2. Ychwanegwch fanila a blawd, gan bengáu toes trwchus.
 3. Ffurfiwch gacennau, cwch mewn blawd, ffrio mewn padell ffrio poeth nes i oriau euraidd.

Champagne gydag afalau mewn padell ffrio

Bydd crempogau gydag afalau mewn padell ffrio yn croesawu pawb yn ddieithriad. Yn briodol yn y rysáit hwn bydd ychwanegu sinamon, mae'n cyfuno'n dda â blas afal ac yn rhoi blas anarferol o driniaeth. Mae'r cynhyrchion yn cael eu paratoi'n syml, daw 8 ffrwd o faint canolig o'r nifer penodol o gynhwysion.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch afalau yn giwbiau bach, cymysgu â siwgr, sinamon a vanilla.
 2. Ychwanegwch y caws bwthyn, yr wy a'r blawd, gan glymu toes trwchus.
 3. Ffurfiwch gacennau, cwch mewn blawd a ffrio mewn padell ffrio nes i oriau euraidd.

Cacennau caws gyda blawd amaranth mewn padell ffrio

Mae'r ryseitiau hyn yn arbennig o ddefnyddiol. Yn hytrach na'r blawd gwenith arferol a ddefnyddiwyd amaranth. Mae ganddo flas cnau penodol, a fydd yn rhoi triniaeth arbennig, heb unrhyw flas anhygoel. Bydd lleihau cynnwys calorïau'r dysgl yn helpu i rostio ar bapen Teflon heb ychwanegu olew.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch gaws bwthyn gydag wy, vanillin a blawd. Gludwch toes trwchus sy'n dal y llwydni yn dda.
 2. Mellwch y blawd ceirch i gyflwr y briwsion mawr.
 3. Ffurfiwch peli bach, rholiwch blawd ceirch, fflatiwch gacen bach.
 4. Croeswch mewn padell ffrio poeth nes i'r ochrau aur.