Criwgod ar laeth llaeth yw'r ryseitiau gorau o hoff ddysgl i'r teulu cyfan!

Ni chymerir crempogau ar laeth laeth fel "lwmp". Yn ysgafn, yn euraidd, yn frwd ac yn ysgafn, maent yn syml ac yn hyblyg mewn gwaith, wedi cynyddu elastigedd a phlastigedd, peidiwch byth â thorri, felly maent yn cael eu defnyddio'n aml ar gyfer stwffio gyda llenwadau melys a hallt sy'n pwysleisio eu blas gwreiddiol, piquant.

Sut i goginio crempogau gyda llaeth sur?

Paratowyd crempogau ar laeth sur trwy gyfatebiaeth â chrompenni rheolaidd yn ffres. Mae cwpl o wyau yn cael eu curo gyda llond llaw o siwgr, pinsiad o halen a hanner litr o laeth. Ar ôl arllwys yn y blawd ac yn curo popeth yn drylwyr i osgoi ffurfio cnapiau. Ychwanegwch yr un faint o laeth, pinch o soda, ychydig o olew a chwisgwch eto. Gallwch ddefnyddio padell ffrio nad yw'n glynu neu olew ar yr wyneb.

 1. Mae crempogau coginio ar laeth llaeth, yn dechrau gyda detholiad y brif elfen - llaeth. Dylai fod yn sour yn ddiweddar ac nid yw'n edrych fel llaeth cytbwys.
 2. Os oes llaeth newydd yn yr oergell, dylech chi arllwys mewn llwy o iogwrt - felly bydd yn sour gyflymach.
 3. Dylai'r toes ar gyfer crempogau ar laeth llaeth barhau i fod yn hylif, mor hawdd i ddarparu rhwyddineb a pheryglus. Ar gyfer crempogau trwchus, mae'r toes yn cael ei wneud yn ddwysach ac yn drwchus.
 4. Os ydych chi am wneud ochrau'r crempogau yn fwy euraidd, dylech gynyddu faint o melysydd yn y prawf.

Crempogau dwyn ar laeth llaeth - rysáit

Mae crempogau dwyn ar laeth llaeth yn amrywiad cyffredinol o ddiffygion cartref. Gellir bwyta crempogau o'r fath yn syml, ac orau oll - wedi'u stwffio, gan ddefnyddio eu gwead hyblyg, tenau a phlastig a blas blas dymunol, wedi'u cyfuno'n berffaith ag unrhyw fath o lenwi. Fe'u pennaenir ar batrydd hylif, mewn cymhareb o 1: 3.5 o blaid llaeth de.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Chwiliwch y cynhwysion cyntaf gyda'i gilydd.
 2. Arllwyswch mewn dogn o'r llaeth, arllwyswch y blawd a'i gymysgu.
 3. Rhowch weddill y llaeth a'r menyn.
 4. Rhowch y toes yn yr oer am hanner awr.
 5. Crewch crempogau yn denau ar laeth llaeth ar sosban ffrio olew.

Crempogau burum gyda llaeth sur

Mae crempogau ar laeth llaeth yn drwchus - clasurol o'r genre. Mae sail y fath ddysgl o reidrwydd yn cael ei kneaded gan burum, gan eu doddi mewn llaeth llaeth ychydig yn gynnes, gan gynyddu eu gweithgaredd. O ganlyniad, mae crempogau yn frwd, meddal, rhydd, yn berffaith dirlawn â hufen, menyn a mêl sur, gan ddod yn fwdin boddhaol a maethlon.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Dilyswch burum mewn chwarter llaeth cynnes.
 2. Ychwanegwch siwgr, 80 g o flawd a'i neilltuo am 15 munud.
 3. Cyfunwch â'r llaeth a bwyd sy'n weddill o'r rhestr.
 4. Ymunwch yn dda a gadael yn y gwres am 2 awr.
 5. Ffriwch y crempogau burum ar laeth llaeth ar sosban ffrio.

Crempog ar laeth llaeth gyda thyllau

Crempogau Gwaith Agored ar laeth llaeth - breuddwyd o wragedd y tŷ. Er mwyn ei droi'n realiti, dylech ystyried sawl rheolau. Dylai'r toes adael yr hylif, felly dylai'r llaeth gael ei wanhau â dŵr, ac ar gyfer ysblander ychwanegu soda. Dylai'r toes gael ei chwythu. O ganlyniad i eplesu, caiff ei gyfoethogi â swigod ocsigen, sy'n gwneud y toes yn ffyrnig ac yn berwog.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Diliwwch y llaeth sur gyda dŵr.
 2. Ychwanegwch flawd, wyau a chwisg.
 3. Rhowch y soda olew a phobi.
 4. Dylai dyddiad y prawf fod yn 30 munud.
 5. Criwgod ffres ar laeth llaeth nes brownio ar y ddwy ochr.

Crempog ar laeth llaeth heb wyau - rysáit

Gall yr un blasus a rhwd gael eu crempogau mewn llaeth sur heb wyau, heb yr angen am gynhwysion arbennig. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw i glustio'r toes gyda llaeth poeth, bydd yn "glynu" yr holl gynhwysion, ac yn cyflymu'r prosesau eplesu, diolch i'r toes fod yn ffyrnig, yn llyfn ac yn elastig, ac ni fydd yn torri wrth ffrio mewn padell ffrio.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cysylltwch yr holl gydrannau sych.
 2. Arllwyswch mewn 500 ml o laeth cynnes.
 3. Boil gweddill y llaeth a'i arllwys i mewn i'r toes. Ychwanegwch y menyn wedi'i doddi.
 4. Rhowch grawngenni gyda llaeth sur am 10 munud.
 5. Ffrio mewn padell ffrio sych.

Crempogau tendr gyda llaeth sur

Mae sawl rheswm dros wneud crempogau ar laeth llaeth gyda dŵr berw . Fe'u ceir trwy rostio, yn feddal iawn ac yn wydn, ac maent yn barod o leiaf cynhyrchion. Mae'r broses o goginio'r prawf yn debyg i'r un clasurol. Yr unig wahaniaeth yw dŵr berw. Mae'n cael ei dywallt yn raddol i'r toes gorffenedig ac, heb fynnu, yn dechrau ffrio'r crempogau ar unwaith.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ychwanegu soda i'r llaeth a'i neilltuo am 10 munud.
 2. Chwisgwch yr wyau gyda siwgr. Rhowch y llaeth a blawd sur.
 3. Yn troi yn gyson, arllwyswch nant o ddŵr berw.
 4. Stiwch a phobi.

Crempogau ar laeth a iogwrt sur

Crempogau ar laeth llaeth a kefir - un o'r opsiynau modern, cyflymder uchel. Mae'r cyfuniad o ddau gynnyrch llaeth dewr gweithredol yn achosi effaith eplesu fomentig ac yn rhoi canlyniad anhygoel: crempogau tenau, cain, ephemeral. Oherwydd yr asidedd uchel, nid yw'r toes yn cael ei mynnu, ond wedi'i ffrio ar unwaith, sy'n gyfleus gyda diffyg amser.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Pound wyau gyda siwgr. Ychwanegwch kefir a llaeth sur i'r gymysgedd. Rhowch y blawd yn raddol.
 2. Ewch i mewn, rhowch y soda a dechrau rostio ar unwaith.

Crempogau ar laeth wedi'i deu - rysáit

Mae crempogau ar laeth llaeth yn rysáit sy'n gwneud pobi yn fynegiannol. Mae'n ymwneud â llaeth wedi'i doddi - cynnyrch gwreiddiol sy'n perthyn i ddiwylliant Slafaidd yn unig. Mae ganddo liw gwenyn, blas hufennog, arogl cynnil a chynnwys braster uchel, felly mae crempogau yn fregus ac yn dendr, ac yn addas ar gyfer gwneud cacennau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Chwisgwch yr wyau gyda siwgr, powdwr pobi a menyn.
 2. Ychwanegwch laeth, blawd a chymysgedd cynnes. Dechreuwch gogosgau coginio cyn gynted ag y bydd y prawf yn barod.

Crempogau Ffug Diog ar laeth llaeth

Cael crempogau blasus ar laeth llaeth ac nid ydynt yn sefyll yn agos at y stôf yn bosibl gyda rysáit o grempïoedd Ffindir ddiog. Cyfleustod yw eu bod yn cael eu pobi yn y ffwrn ac maen nhw yn un gacengrwn fawr, trawiadol, sy'n cael ei dorri'n ôl fesul darn, os dymunir, wedi'i rolio â rholiau, neu ei weini'n syml gyda aeron a chaws bwthyn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ychwanegu siwgr a menyn wedi'i doddi i laeth llaeth.
 2. Swp gyda powdr blawd a phobi. Rhowch wyau wedi'u curo.
 3. Arllwyswch y toes yn ddysgl pobi.
 4. Pobwch ar 180 gradd am 40 munud.
 5. Slicewch a gweini gydag aeron.

Crempog ar laeth llaeth gyda choco

Mae pob maistres yn dymuno gwneud crempogau blasus ar laeth llaeth yn llachar, anarferol a dim ond o gydrannau naturiol. Y ffordd fwyaf syml a rhad yw ychwanegu coco i'r toes. Gyda'i gilydd, bydd crempogau yn caffael lliw siocled a blas dymunol, ac o ddiffygion Rwsia yn troi'n bwdin bendigedig, a ddyfeisiwyd gyntaf gan y Ffrangeg.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Chwisgwch yr wy gyda siwgr, arllwys menyn wedi'i doddi a llaeth cynnes.
 2. Rhowch y blawd a'r coco.
 3. Gadewch y toes am 15 munud.
 4. Crempogau rhost am funud ar bob ochr.

Crempogau o fawn ceirch mewn llaeth sur

Mae crempogau calorïau isel ar laeth llaeth yn gyfle gwych i beidio â rhoi'r gorau i ddiffygion hyd yn oed yn ystod deietau. I wneud hyn, dim ond angen i chi godi'r blawd. Mae'n well defnyddio blawd ceirch: mae ganddo flas cain, felly ni ellir ei gymysgu â gwenith, a'r ffwrn yn ei ffurf pur, gan arwain at gremacïau dietegol o 100%.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Cymysgwch yr holl gynhwysion sych.
 2. Ychwanegwch yr wyau wedi'u curo a llaeth cynnes.
 3. Ewch yn dda a'i neilltuo am 20 munud.
 4. Ffriwch y crempogau ar y ddwy ochr am 40 eiliad.