Deiet Apple am 3 diwrnod

Deiet Afal am 3 diwrnod - dull effeithiol o golli pwysau, sy'n eich galluogi i gael gwared â phunt ychwanegol. Mae'n ddefnyddiol yn yr achos pan fydd angen i chi golli pwysau ar frys cyn digwyddiad beirniadol. Mae yna nifer o opsiynau ar gyfer y diet hwn, y byddwn yn siarad amdano.

Deiet afal deuddydd

Mae effeithiolrwydd y dull hwn o golli pwysau yn seiliedig ar yr effaith gadarnhaol ar gorff y ffibr a sylweddau eraill. Mae'r ffrwythau hyn yn helpu i lanhau'r corff o sylweddau niweidiol a gwella metaboledd. Diolch i'r diet afal am golli pwysau am 3 diwrnod, mae'r system dreulio'n dechrau gweithio'n well, sy'n helpu i gymhathu gwell i fwydydd eraill. Diolch i bresenoldeb glwcos a ffrwctos mewn afalau, mae gan berson sy'n colli awydd i fwyta rhywbeth melys a niweidiol i'r ffigur.

Yr opsiwn deiet llym symlaf, ond ar yr un pryd, sy'n golygu y defnyddir 1.5 kg o ffrwythau y dydd a 1.5 litr o ddŵr. Dylai'r cyfanswm gael ei rannu'n ddarnau cyfartal yn chwe dos. Mae'r cynllun hwn yn rhan o'r diet keffir-afal, a gynlluniwyd am 3 diwrnod. Yn yr achos hwn, mae'n werth bob dydd i yfed 1,5-2 litr o keffir braster isel a 5-6 afalau mawr, y gellir eu bwyta'n ffres a'u coginio, ar wahân neu ynghyd â kefir. Nid yw maethegwyr yn croesawu dietau llym o'r fath, felly mae opsiwn mwy cyflawn.

Dewislen o deiet afal am 3 diwrnod

Dydd # 1:

 1. Brecwast : slice o fara rhygyn, afal ac 1 llwy fwrdd. llwy o gaws bwthyn braster isel.
 2. Byrbryd : afal a bara.
 3. Cinio : salad, sy'n cynnwys afal, 150 gram o bysgod, seleri, oren, ac ar gyfer ail-lenwi, defnyddir 70 gram o iogwrt a sudd lemwn.
 4. Byrbryd : afal a 100 g o gaws bwthyn braster isel.
 5. Cinio : dau frechdan: un gyda chaws ac afal, y llall gyda chaws, ciwcymbr a llysiau.

Dydd # 2:

 1. Brecwast : cymysgedd o 30 g o fenin ceirch, afal wedi'i falu, 150 g o laeth braster isel a 1 llwy fwrdd. llwyau o resins.
 2. Byrbryd : afal.
 3. Cinio : crempog gydag afal;
 4. Byrbryd : 100 gram o iogwrt a hanner-afal;
 5. Cinio : 400 gram o reis wedi'i ferwi, hanner banana ac afal.

Dydd # 3:

 1. Brecwast : slice o fara du a 2 llwy fwrdd. llwyaid o gaws bwthyn braster isel.
 2. Byrbryd : llygoden o afal, 150 g o gaws bwthyn braster isel, ac ar gyfer blas â sinamon a sudd lemwn.
 3. Cinio : 100 g ffiled gyda saws afal.
 4. Byrbryd : afal.
 5. Cinio : salad o moron, afalau, resins a darn bach o gaws, ac ar gyfer llenwi hufen braster isel.

Os ydych chi'n teimlo'n newynog, cewch fwyta afal rhwng y prydau hyn. Gallwch fwyta unrhyw fath o afalau, ond y mwyaf defnyddiol yw'r ffrwythau gwyrdd.