Kutabs gyda chig yn arddull Azerbaijani - ryseitiau blasus o does glasurol a llenwi gwahanol

Mae Kutabs â chig yn arddull Azerbaijani yn flasglod gwastad blasus wedi'u gwneud o defa siâp crescent ffres, sy'n cael eu pobi mewn padell ffrio sych. Fel llenwi, gallwch ddefnyddio gwahanol fathau o gig: cig oen, cig eidion, cyw iâr a hyd yn oed yr afu.

Sut i goginio kutaby gyda chig?

Nid yw kutabs Azerbaijani yn anodd eu paratoi, ond yn hynod o flasus. Gallwch ei wasanaethu fel pryd annibynnol neu fel ychwanegiad at brydau sylfaenol, er enghraifft, i gawl. Bydd yr argymhellion a gyflwynir isod yn caniatáu hyd yn oed y tro cyntaf i ymdopi'n llwyddiannus.

 1. Ar ôl ei glustio, dylid rhoi gweddill i'r toes, yna bydd yn haws ei rolio.
 2. Os yw'r winwnsyn yn cael ei ychwanegu at winwns, yna mae'n rhaid ei falu i gruel fel y gellir ei rostio.
 3. Gan fod cig yn ei lenwi mae'n well defnyddio cig gydag ymyrwyr brasterog neu ychwanegu braster ar wahân fel nad yw'r llenwad yn rhy sych.

Dough ar gyfer kutabs gyda chig - rysáit

Gellir paratoi toes ar gyfer kutabs gyda chig yn ôl y rysáit symlaf. Ar gyfer hyn, dim ond blawd, halen a dŵr sydd eu hangen, os yw'n glynu wrth eich dwylo, gallwch ychwanegu ychydig o flawd yn fwy, ond mae'n bwysig peidio â "clogio", dylai fod yn feddal. Mae'n bwysig iawn bod y toes wedi'i rolio mor denau â phosib.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch y dŵr gyda halen a blawd.
 2. Cnewch y toes, ei orchuddio a gadael am 15 munud.
 3. Yna unwaith eto mae wedi'i glustnodi, wedi'i rannu'n ddarnau ac mae pob un wedi'i gyflwyno mewn haen denau.

Baku kutabs gyda chig

Mae sut i goginio kutabs gyda chig, i'w gwneud yn fregus, blasus a sudd, yn destun pryder i bob maestres. Fel stwffio ar gyfer kutabs, mae'n dda iawn i ddefnyddio tartan gydag ychwanegu nionyn. Dylai cyfrannau'r cynhwysion fod tua 2: 1. Bydd winwnsyn yn ychwanegu suddion ychwanegol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mewn powlen sifftiau powlen, ychwanegwch ychydig o ddŵr a halen, gliniwch y toes.
 2. Gadewch am hanner awr, wedi'i orchuddio â napcyn.
 3. Mae cig oen gyda winwns yn ddaear, wedi'i halltu, wedi'i bapur.
 4. Rhannwch y toes i mewn i 4 rhan, rhowch allan.
 5. Ar y toes, lledaenir y stwffio a'i blygu fel y daw semicircle allan.
 6. Mae'r ymylon yn cael eu rhwymo at ei gilydd.
 7. Fry kutabs gyda chig yn Azerbaijani am tua 3 munud ar bob ochr.

Kutaby gyda chig a glaswellt

Mae Kutabs gyda pherlysiau yn arddull Azerbaijani yn ddefnyddiol iawn, yn flasus ac yn hawdd i'w paratoi. Mae'r pasteren heb ei ladd yn boblogaidd gydag unrhyw un sy'n ei geisio o leiaf unwaith. O'r holl amrywiaeth o wyrdd yn y dysgl, mae'n well ychwanegu cilantro, persli a dill. Os nad oes braster cynhesu braster, gall braster ei ddisodli.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Yn y blawd, arllwyswch mewn dŵr, olew, halen a chliniwch y toes.
 2. Rhowch bwndel iddo, ei roi mewn bag a'i lân yn yr oer am hanner awr.
 3. Mae cig, winwns a braster brasterog yn cael eu pasio drwy grinder cig, halen, pupur, arllwys 100 ml o ddŵr, gwyrdd a chreu.
 4. Rhennir y toes yn ddarnau, ei rolio, ymestyn y llenwad a rhwymo'r ymylon.
 5. Fry kutaby gyda chig a llysiau gwyrdd yn Azerbaijani mewn padell ffrio wedi'i gynhesu'n dda.

Kutab gyda cyw iâr

Mae rysáit kutubov gyda chig cyw iâr yn syml iawn ac yn hygyrch i bawb. I baratoi'r bwyd y mae arnoch ei angen ar y cynhyrchion mwyaf cyffredin, yn yr achos hwn, nodir bod yr wy yn cael ei ychwanegu at y toes, ond mae'n bosibl ei wneud hebddo, gan wneud y toes yn unig o flawd, dŵr a halen. Ac nad oedd y cynhyrchion yn troi'n fwy sych, mae angen i chi ddefnyddio fron a ffiled gyda phluniau ar gyfer y llenwad.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ar gyfer y toes, cymysgwch flawd, wy, halen a dŵr.
 2. Mae'r toes sy'n deillio o'r fath yn glinio nes ei fod yn esmwyth, yn gorchuddio ac yn gadael am hanner awr.
 3. Basil strew pysgog cyw iâr, ychwanegu gwyrdd, halen, pupur a chymysgedd.
 4. Rhennir y toes yn sawl rhan a chaiff pob un ei gyflwyno.
 5. Lledaenwch hanner darn o'r llenwad, gorchuddiwch yr ail hanner a chlytiwch yr ymylon.
 6. Fry kutabs gyda chig yn Azerbaijani ar y ddwy ochr tan goch.

Kutaby gyda chig oen - rysáit

Mae cwtabs gyda grawn mawnog a phomgranad yn driniaeth anarferol o flasus ac yn foddhaol iawn. Mae'r pomegranad yn rhoi piquancy arbennig iddo. O sbeisys i stwffio cig, fe allwch chi ychwanegu pupur daear du ac ychydig o sinamon. Ar gyfer cynhyrchion ffrio, mae'n well defnyddio padell ffrio haearn bwrw trwm, y mae'n rhaid ei gynhesu ymlaen llaw.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae cig yn cael ei basio trwy grinder cig gyda sionnau, halen, pupur, hadau pomgranad a chreu.
 2. O flawd, halen a dŵr gliniwch y toes.
 3. Rhannwch ef yn ddarnau, ei rolio, torri cylchoedd.
 4. Mae hanner o bob darn wedi'i stwffio, wedi'i leveled, wedi'i orchuddio ag ail hanner y toes, mae'r ymylon yn cael eu clymu.
 5. Ffryswch fysgl Azerbaijan o kutaba ar sosban ffrio sych, wedi'i gwresogi'n drwm.

Kutabs gyda cig eidion

Sut i goginio Autai kutabs gyda chig eidion, fel bod y cynhyrchion yn dod yn flasus a blasus, yn cyffroi llawer o arbenigwyr coginio ac yn hoff iawn o fwyd blasus. Ar gyfer sudd, mae cig eidion yn cael ei falu â'i gilydd gyda nionod a braster brasterog. Wrth ffurfio cynhyrchion yr ymyl, mae'n bwysig tynhau'n gadarn fel na fydd y sudd yn gollwng.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. O flawd, halen a dŵr, cymysgwch y toes heb ei ferwi.
 2. Gorchuddiwch ef a gadael am hanner awr i orffwys.
 3. Mae cig eidion gyda winwns a braster yn ddaear gyda grinder cig neu gymysgydd.
 4. Mae'r toes yn cael ei gyflwyno, ei dorri allan o gylchoedd, lledaenu'r llenwad, mae'r ymylon yn cael eu rhwymo at ei gilydd.
 5. Fry kutaby gyda chig mewn padell ffrio sych i gyflwr gwrthrychaidd o ddwy ochr.

Kutabs ag afu yn Azerbaijan

Gellir coginio cacennau kutaba Azerbaijani hyd yn oed gydag afu. Yn yr achos hwn, defnyddiwch yr afu cyw iâr, ond mae'r porc neu'r cig eidion hefyd yn cyd-fynd. A bod y llenwad yn fwy prydlon, wrth ffrio mewn padell ffrio, gallwch ychwanegu sleisys o fraster, a dim ond wedyn i gyd i falu â grinder cig neu gymysgydd.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. O flawd, dŵr, olew a halen, gliniwch y toes, gorchuddiwch a gadael am hanner awr.
 2. Mae llysiau yn ddaear ac yn pas.
 3. Ychwanegwch yr afu, halen a ffrio nes ei wneud.
 4. Mae'r màs gorffenedig yn ddaear mewn cymysgydd.
 5. Rhennir y toes yn 8 rhan, mae pob un wedi'i gyflwyno'n denau, mae hanner wedi'i stwffio i mewn i hanner, wedi'i orchuddio â'r ail hanner ac mae'r ymylon yn cael eu rhwymo at ei gilydd.
 6. Fry kutaby mewn padell ffrio sych.