Marinade for porc - y ryseitiau gorau ar gyfer shish kebab, yn ffrio mewn padell ffrio a pobi yn y ffwrn

Marinade for porc - mae'n bosibiliadau di-dor ar gyfer gwella'r blas, meddal a blas. Mae cig juyd wedi'i gyfuno'n berffaith â ffrwythau, cynhyrchion llaeth-sur, sbeisys a sbeisys, sy'n rhoi'r cyfle i'w baratoi mewn gwahanol ffyrdd, o swni syml mewn purîn nionod a dod i ben gyda saws gydag alcohol.

Sut i marinate porc?

Marinâd blasus ar gyfer porc - cynorthwyydd anhepgor ar gyfer blas a blas. Er mwyn ei greu, gallwch ddefnyddio popeth sydd wrth law. Weithiau, gall mwstard, winwnsyn a menyn syml wneud y cynnyrch yn sudd ac yn dendro mewn cyfnod byr. Cyfunir porc gyda llawer o gynhwysion, sy'n cyfrannu at baratoi gwahanol marinadau.

 1. Ni fydd unrhyw rysáit ar gyfer marinâd porc yn helpu os yw'r cig yn galed ac yn wreiddiol yn wreiddiol. Felly, dewiswch ddarnau o ansawdd a meddal yn unig: tenderloin, ham neu wddf.
 2. Y marinade mwyaf poblogaidd yw sudd lemwn, olew llysiau a sbeisys wedi'u sychu. Mae'r gymysgedd hon yn berffaith yn meddal ac yn rhoi blas ar ychydig bach.
 3. Mae ffrwythau a ffrwythau sitrws yn cynnwys asidau ffrwythau. Gyda'u help, gallwch chi feddalu'r cig yn gyflym ac yn rhwydd. Gall ciwi wedi'i dorri, pinsiad o bupur a halen baratoi'r cig ar gyfer ffrio am hanner awr.
 4. Dangosodd y marinadau yn seiliedig ar kefir ac iogwrt eu hunain yn dda. Gallwch eu cymysgu gyda'ch hoff sbeisys ac ar ôl ychydig oriau i goginio cebab shish gwych.
 5. Yn addas ar gyfer marinade a diodydd alcoholig: cwrw neu win. Mae'r olaf, yn aml yn gwanhau â dŵr mwynol i gyflymu'r broses.

Pa mor flasus yw piclo pork shish kebab?

Dylai'r rysáit ar gyfer marinade ar gyfer porc shish kebab warantu swwdod mewn cig, ei fwyta gydag aromas, rhoi blas blasus iddo a'i ddiogelu gyda rhostio pellach. Bydd marinade poblogaidd o mayonnaise a sbeisys yn ymdopi'n berffaith â'r dasg. Yn y saws hwn, gall cig fod yn fwy na diwrnod, tra bydd ei flas yn dod yn hyd yn oed yn fwy dwys.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y cig yn ddarnau olwg, rhowch mewn cynhwysydd.
 2. Ychwanegu mayonnaise, winwnsyn a garlleg, dail a phupur.
 3. Cychwynnwch a gadael y marinâd gyda mayonnaise porc am 10 awr.

Marinade ar gyfer porc ar gyfer pobi yn y ffwrn

Marinade am porc ar gyfer pobi - mae'n rhaid pasio'r holl swyn o gig pobi. Y gorau yw marinâd clasurol wedi'i wneud o sudd lemwn, olew olewydd a llysiau gwyrdd. Nid yw'n ymosodol a bydd yn codi cig, a bydd olew olewydd yn gweithredu fel arweinydd ardderchog ac yn dosbarthu'r aromas o sbeisys a pherlysiau yn gyfartal am 4 awr o marinating.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Garlleg wedi'i dorri a'i bersli, cymysgu â menyn, sudd a theim.
 2. Arllwyswch y porc i mewn i'r cymysgedd sy'n deillio o hynny, tylino hi ychydig.
 3. Rhowch lemon marinâd am porc yn yr oergell am 4 awr.

Marinade am loin porc porc

Marinade ar gyfer porc yn y ffwrn yw'r prif gynhwysyn sy'n dylanwadu ar ansawdd y pryd. Arno mae'n dibynnu a fydd y cynnyrch yn dod yn sudd, blasus ac yn barod i'w ddefnyddio mewn ffurf oer. Mae'r rysáit hwn yn cynnwys cynhwysion traddodiadol Asiaidd: melys, sinsir a saws wystrys. Mae'r olaf, cyn belled â phosib, yn datgelu ei heiddo yn unig yn ystod triniaeth wres.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Sinsir a garlleg, croenwch a chwiliwch.
 2. Ychwanegwch y saws, menyn a mêl.
 3. Rhowch y cig yn y gymysgedd a'i hanfon i'r oer am 3 awr.

Sut i farinio porc am ffrio mewn padell ffrio?

Rhaid marinâd ar gyfer porc ar gyfer ffrio mewn padell ffrio fynd heibio i'w arogl yn gyflym i'r cig ac ychydig yn ei feddalu. Mae dulliau modern o marinating yn seiliedig ar drosglwyddo blas, ac nid ar ddinistrio strwythur cig gan asidau ymosodol. Yn y rysáit hwn, bydd olew sitrws ac olewydd yn creu amgylchedd ysgafn ac yn gofalu am y blas melys a miniog.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch y sudd gydag olew olewydd a saws chili.
 2. Ychwanegwch gellyg lemwn a garlleg wedi'i dorri, tymor.
 3. Torrwch y cig yn giwbiau a'i le yn y marinade am 90 munud.

Sut i marinate steak porc?

Defnyddir marinade ar gyfer stêc porc ychydig cyn rostio ac fe'i rhestrir fel y paratoad cyflymaf. Y prif beth yw peidio â gorliwio â sbeisys ac i beidio â dwr y cnawd cyn coginio. Bydd cymysgedd trwchus o gysgl, mwstard a sbeisys yn cyfleu berffaith blas y salad ac yn gofalu am y crwst aur.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch y cysgl gyda menyn a saws.
 2. Ychwanegwch powdwr mwstard, pupur a garlleg.
 3. Cymysgwch yn dda y marinâd cyflym ar gyfer porc a'i roi ar y cig.

Marinade ar gyfer asennau porc

Bydd marinâd ar gyfer asennau porc mewn ffwrn wedi'i wneud o gwrw â mêl a mwstard nid yn unig yn bwydo'r cig gyda arogl llusgoedd, ond hefyd yn ei gwneud yn dendr. Mae cwrw yn cynnwys ensymau sy'n hyrwyddo ysgogi ffibriau cig bras, sy'n ofynnol gan y cynnyrch hwn. Peidiwch ag anghofio am fêl a mwstard, a fydd yn cyfleu eu blas melys penodol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch gwrw, mêl a mwstard.
 2. Ychwanegwch garlleg wedi'i dorri a'i sinsir.
 3. Gosodwch yr asennau yn y marinâd porc am 3 awr.

Marinade ar gyfer chops o porc

Dylai marinade porc ar gyfer cywion ffrio fod yn syml ac yn fforddiadwy. Nid oes angen marinadau arbennig ar y cnawd tendr, felly yr opsiwn gorau yw defnyddio olew olewydd a sbeisys. Bydd yr olew yn creu cregyn a fydd yn gwarchod y cig yn ystod ffrio, a bydd sbeisys yn ei fwyta gydag aromas. Mewn cymysgedd o'r fath, nid yw'r cig am ddim mwy na awr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch garlleg, rhosmari a saws.
 2. Cymysgwch gydag olew olewydd a phupur.
 3. Rhowch y cig yn y marinâd am porc am awr.

Marinâd porc gyda saws soi

Mae marinâd soi ar gyfer porc yn berffaith. Mae'n trin y cig yn ofalus, yn ei amsugno i'r uchafswm ac yn ei gwneud yn feddal ac yn ysgafn, nid yw'n torri aroma'r cydrannau cyfagos, yn berffaith yn cyfuno â mêl a sbeisys, ac yn rhoi cysgod cyfoethog a chriben gwrthrychaidd yn ystod ffrio. Gyda'i gyfranogiad mewn marinating ni fydd yn cymryd mwy na awr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Yn y saws soi, ychwanegwch fenyn, mêl, winwnsyn wedi'i dorri a'i garlleg.
 2. Torrwch porc mewn sleisys a marinate am ddim mwy na awr.

Picls mwstard ar gyfer porc

Mae marinade o fwstard yn eich galluogi i baratoi dysgl bregus. Mae'n addasu'r cig yn berffaith ac yn hyrwyddo dirlawnder hyd yn oed yn fwy â sbeisys. Mabardd arbennig yw bod ei blas chwerw yn diflannu wrth rostio. Mae'r rysáit hwn yn awgrymu defnyddio cyfuniad o mwstard ac hufen sur, ac mae'r olaf ohono'n rhoi blasu ychwanegol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgu mwstard gydag hufen sur, ychwanegu pupur.
 2. Rhowch y darnau o borc i mewn i'r gymysgedd am 45 munud.